Hội thánh Tin Lành Việt Nam Bankstown Úc Châu - 195 Edgar Street Condell Park NSW 2000 Australia. Mọi chi tiết xin liên lạc: info@tinlanhbankstown.net
Giờ sinh hoạt

  Thứ Sáu:

Học Kinh Thánh tại tư gia: 7:30pm - 9:00pm

Chúa Nhật:

Trường Chúa Nhật: 10:30am - 11:00am

Giờ Thờ Phượng: 11:00am - 12:15pm

Thanh niên: 11:00am - 12:15pm

Thiếu niên: 11:00am - 12:15pm

Thiếu nhi Ấu nhi: 11:00am - 12:15pm


Thông Tin Hội Thánh
» Ban Chấp Hành Hội Thánh nhiệm kỳ 06/2015 - 06/2017
» Lễ Kỷ Niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng Sinh 2014
» Lễ Cảm Tạ 20 Năm Ngày Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Bankstown (1994 – 2014)

Ban Phụ Nữ
» THƠ: Người Nữ Cơ Đốc
» GIEO VÀ GẶT
» Ngày Ấy Và Bây Giờ

Ban Nam Giới
» Nhớ Ơn Cha
» Tho: Chào Mừng Mục sư Trường đến Úc
» Chào Mừng ÔB Mục-sư Tươi đến Sydney

Thanh Thiếu Niên (Youth)
» Excursions to learn of God
» Thoughts of the Camp 2012
» Bà MSQN Và Thanh Niên

Đặc san


Nối kết

Tìm kiếm

Sơ đồ website

» Tài liệu » Giáo Lý Căn Bản
BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ
» Đọc tiếp
BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG
» Đọc tiếp
SỰ TÁI LÂM
» Đọc tiếp
THIÊN ĐÀNG
» Đọc tiếp
LỄ AN TÁNG
» Đọc tiếp
LỄ DÂNG CON
» Đọc tiếp
LỄ THÀNH HÔN
» Đọc tiếp
LỄ TIỆC THÁNH
» Đọc tiếp
LỄ BÁP TÊM
» Đọc tiếp
HỘI THÁNH
» Đọc tiếp
Trang: [1] 2   

©2015 Hội thánh Tin Lành Việt Nam Bankstown Úc Châu
195 Edgar Street Condell Park NSW 2200 Australia